Pierwsza wizyta

Podczas pierwszej wizyty przeprowadzam dokładny wywiad z Pacjentem, podczas którego zaznajamiam się z dotychczasową dokumentacją medyczną oraz wykonuje badanie fizjoterapeutyczne. Na podstawie zebranych informacji wspólnie z pacjentem ustalany zostaje plan postępowania terapeutycznego (cel terapii) z uwzględnieniem ewentualnych przeciwwskazań. Pozostały czas wizyty przeznaczany jest na pierwszą sesję terapeutyczną

Dokumentacja medyczna

  • dokumentację medyczną, badania obrazowe RTG, USG, MRI, CT
  • karty choroby, wypisy ze szpitala
  • wygodny strój, najlepiej sportowy, który umożliwi swobodny dostęp do zajętej chorobowo części ciała oraz wygodne obuwie zmienne

Kontakt

ul. Mikołowska 19
43-180 Orzesze

W celu umówienia się na wizytę lub uzyskania szczegółowych informacji na temat rehabilitacji zachęcam do kontaktu telefonicznego.